Krijg je hoorcolleges, practica, werkgroepen en/of werkcolleges?
Wij werken met theoriewerkcolleges, werkgroepen en onderzoeksplannen. Zo maak je kennis met kunst, kunstgeschiedenis, filosofie en sociologie. Ook zijn er veel werkplaatscursussen en technische instructies. ArtEZ heeft veel gespecialiseerde werkplaatsen en labs.

Werk je veel samen?
We vinden samenwerken heel belangrijk. Met elkaar – studenten en docenten – vormen we een internationaal georiënteerde, dynamische gemeenschap waarin iedereen van elkaar leert.

Hoe werkt de toelatingsprocedure?
Zie toelatingsprocedure

Hoe groot zijn de groepen?
De gemiddelde groepsgrootte in de propedeuse is ongeveer 18-20 studenten. Er zitten maximaal 24 studenten per groep. Er zijn twee propedeuse groepen.

Hoe is het contact met de docenten?
De tutor is jouw vaste begeleider vanaf januari in het eerste jaar tot dat je de academie verlaat. Hij is je artistieke steun en toeverlaat, en coacht je bij de ontwikkeling van je werk en het inrichten van je studie. In de tutorgroep zitten studenten van alle leerjaren samen.

Hoeveel uur per week moet je gemiddeld studeren?
Wij gaan uit van een volledige werkweek op de academie. Zelfstudie doe je naar eigen inzicht. We vinden het ook belangrijk dat je deelneemt aan andere activiteiten, zoals theater, cultuur, en bijvoorbeeld politiek.

Wat kost de studie per maand?
Per maand moet je rekenen op minimaal 50 euro voor materiaal, zoals papier, klei, usb stick. Ook een museum jaarkaart is belangrijk. Bij de theorievakken wordt met readers gewerkt en er is een fantastische mediatheek.

Hoeveel studenten vallen uit? Stoppen ze omdat de studie te zwaar is of om andere redenen?
We scoren beter dan het landelijk gemiddelde. Ongeveer 23 % stopt in of na het eerste jaar om diverse redenen, omdat zij bijvoorbeeld een verkeerde keuze hebben gemaakt of door persoonlijke omstandigheden.

Zijn er bepaalde ‘struikelvakken’ die lastig zijn? Zijn er tips om die wel te halen?
Theorie lijkt in het begin soms lastig, maar ons geweldige team van theoriedocenten helpt je heel goed te leren studeren.

Is er een bindend studieadvies en wat houdt dat in?
Ja, het bindend negatief studieadvies houdt in, dat je niet verder mag studeren. Dit wordt voorafgegaan door een officiële waarschuwing.

Hoe wordt er getoetst?
Zijn er veel tentamens of moet je juist veel opdrachten maken?
De theorievakken toetsen op verschillende manieren en bij de praktijkvakken is er ieder semester een werkschouw. We werken niet met cijfers, per semester is er alleen sprake van voldaan/niet voldaan. Daarnaast krijg je een schriftelijke evaluatie.

In welke beroepen komen de meeste studenten terecht?
De opleiding heeft je tijdens de studie voorbereid op een zeer groot werkgebied. Dat gebied is niet eenduidig, er zijn geen gebaande paden. Onze alumni vind je terug op veel prominente plekken in de kunstwereld en de samenleving. Dat kun je terugvinden in ons tijdschrift Nooit Werkloos.

Verder studeren?
Na de opleiding kun je ook verder studeren. Daarbij kun je kiezen uit verschillende mogelijkheden; bijvoorbeeld een Master in Nederland, zoals het DAI. Met het Bachelor diploma voldoe je aan de toelatingscriteria voor internationale Masters. Ook kun je verder studeren aan de Universiteit of in deeltijd in twee jaar de bevoegdheid voor Docent Beeldende kunst en Vormgeving (DBKV) behalen met het Maatwerktraject Docent BKV.

Hoe ziet het studentenleven eruit in Arnhem?
Er zijn veel clubs en verenigingen en culturele voorzieningen, zoals bijvoorbeeld het filmhuis, theater, musea, galeries, sportverenigingen en -clubs. Ook ArtEZ verzorgt veel gratis activiteiten, voorstellingen, lunchpauzeconcerten.

Is er een introductieperiode/kamp en hoe gaat dat?
Tijdens de introductieweek maak je kennis met alle andere studenten van ArtEZ en de stad Arnhem. Samen werk je aan een manifestatie en ondertussen leer je veel over studeren bij ArtEZ