IMG_2132
Microsoft Word - Bishop_radical_museology.doc
theorie - 2
Joseph Kosuth

Theorie is een belangrijk aspect van de hedendaagse kunstpraktijk. In het theorieonderwijs staat de relatie met de praktijk voorop, niet alleen kunstgeschiedenis, maar ook elementen van filosofie, kunsttheorie, mediatheorie, sociologie en psychologie. In het tweede en derde jaar hebben studenten gezamenlijk theorieonderwijs, dit zijn theoriecolleges met werkgroepen en TIP-groepen die gekoppeld zijn aan de projecten. Het vierde jaar staat in teken van het afstudeeronderzoek, dit wordt individueel en groepsgewijs begeleid in wekelijkse gesprekken en werkgroepen.

THEORY TEACHERS
Anik Fournier
Laura van Grinsven
Andree van de Kerckhove

PROPEDEUSE: ThINK
Wat is kunst? Wat doet een kunstenaar? Hoe staat de kunstenaar in de samenleving? Dit zijn vragen die bij ThINK aan de orde komen. De student maakt hierin, samen met alle eerstejaars studenten van de faculteit Art & Design, kennis met opvattingen over kunst en vormgeving, verwerft inzichten waarmee hij eigen definities van zijn vakgebied kan ontwikkelen en een strategische positie kan bepalen. ThINK bestaat uit hoorcolleges en werkcolleges, en is gericht op begripsvorming en historisch bewust zijn.

TIP
TIP ofwel Theorie in Praktijk mengt met de onderdelen uit het praktijkprogramma. Theoretische vraagstukken worden vanuit beroepssituaties benaderd en de student voert praktijkgericht onderzoek uit. Bij de projecten heeft TIP een wisselwerking tussen praktijk en theorie.

In de propedeuse wordt TIP geclusterd aangeboden en richt zich op excursie, kennis en begrip over theorie in relatie tot de praktijk.

De werkgroep TIP zijn in het tweede en derde jaar verbonden aan de projecten. De keuze voor een project impliceert dus een keuze voor een theorieprogramma. Daarnaast maken studenten elk semester een keuze uit vier thematische theoriecolleges.

GRADUATION
Het vierde jaar is gewijd aan afstudeeronderzoek en beroepsvoorbereiding, begeleidt door theoriedocenten en tutoren. De inhoud van het afstudeeronderzoek maakt in de regel onderdeel uit van het beeldende onderzoek.

HONOURS PROGRAMME
Wil een studente meer theorie, dan kan ze deelnemen aan het Honours Programma Theorie en Onderzoek van het Lectoraat Theorie in de Kunsten van ArtEZ. Dit is een tweejarig, interdisciplinair studieprogramma als aanvulling op de bachelor opleiding.

STUDIUM GENERALE
Om studenten van ArtEZ te confronteren met actuele ontwikkelingen in de kunst en maatschappij organiseert het Studium Generale tweemaal per jaar een eendaags festival. Elk festival heeft een thema en biedt ruimte aan workshops, lezingen en performances van gevestigde kunstenaars en wetenschappers uit binnen- en buitenland.