Context & Installation

Tutor: Edwin Zwakman

“Als mentor of docent kun je eigenlijk niet veel bijdragen aan de inhoud van een werk. Die is persoonlijk en moet vanuit de kunstenaar zelf komen. Wat je wel kunt doen is helpen afstand te nemen en te onderzoeken welke positie deze inhoud inneemt in de context waar hij voor bedoeld is. Context is alles. Het is het discours door de eeuwen heen. Het is de waan van de dag. Context bepaalt de praktische, inhoudelijke, sociale, politieke en formele parameters waarin het werk tot stand moet komen. Het is een fantastische ervaring aan dit proces deel te mogen nemen”

Critical Practice

Tutor: James Beckett

“Door het gemaakte in relatie te brengen tot iets anders, een omgeving een ander ding, een ander mens, breidt de betekenis zich uit en herpositioneert zich in ander contexten, belangengebieden en invloedssferen. Dan is kunst niet alleen het gevolg van individuele actie, maar ook iets dat kennis produceert over de sociale en culturele dynamiek waarbinnen zij circuleert”. —Richard Sennett

Conceptual Art

Tutor: Vincent Vulsma

Conceptual art investigates the conditions of art as being art. Material compositions of artworks are not limited by their physical form. It is about immaterial matters, such as language, relations, conditions of (re)presentation and distribution.

Art & Design

Tutor: Hester Oerlemans

Kunst & Ontwerp heeft grofweg te maken met alles dat zich afspeelt tussen idee en uitvoering; het uitzoeken van welke verschillende uitvoeringen er mogelijk zijn, het maken van schetsen, maquettes of prototypen, het doen van grondig materiaalonderzoek en het anticiperen en inspelen op de uiteindelijke presentatiewijze en -context.

Crafts & Materials

Tutor: Gijs Assmann

The main focus is the making process. The tutor group is trying to resolve the separation between crafts and the intellectual. The making process is research, depth and translation of an idea into a concept, more then it is a production process. It is to say that it is about translating language to image, or even better: thinking with your hands.

Facts & Fiction

Tutor: Korrie Besems

Post production, reframing, appropriation and recycling images are generating new conceptual frameworks, which are contributing to new and hybrid media.

Photography, film and text are the product of cultural research. Contradictions such as real/fake, facts/fiction and documentary/staged are no longer oppress but are food for thought. Trying to generate new visual experiences which are closing the gap between private and public, art and design. This tutor group demands a critical and engaged attitude towards ones own work and of one other.

Performance

Tutor: Alicia Framis

Perfomance art combines theater, music with values and different ways of visual arts